6.3. Маржинальний запас міцності

Важливим напрямом аналізу взаємозв'язку «витрати-обсяг — прибуток» є передбачення реакції прибутку на зміну інших параметрів діяльності. Для визначення впливу на прибуток зниження обсягу реалізації продукції можна використовувати показник маржинального запасу міцності.

Маржинальний запас міцності — це величина, на яку фактичний (або запланований) обсяг реалізації перевищує критичний обсяг реалізації.

Маржинальний запас міцності обчислюють як у грошовому вираженні, так і в процентному відношенні.

У грошовому вираженні даний показник розраховують за формулою

Маржииальиий запас міцності

Обсяг реалізації - Точка беззбитковості

Маржииальиий запас міциості

(Фактична виручка - Порогова виручка) Фактична виручка х 100 %

Маржинальний запас міцності в грошовому вираженні показує граничну величину можливого зниження обсягу продажу без ризику понести збиток і може бути використаний для визначення розміру операційного прибутку підприємства.

Операційиий прибуток

Маржииальиий запас міциості в грошовому виражеииі

Коефіцієнт маржииальиого доходу

Значення показника маржинального розраховувати у процентному відношенні: запасу   міцності   можна також

Маржінальний запас _ міцності в %

Маржінальний запас міцності у грошовому вираженні Загальний доход

Значення маржинального запасу міцності в процентному відношенні є вимірником ризику нерентабельної роботи підприємства в ситуації зміни ринкової ситуації (скорочення попиту, погіршення конкурентоспроможності). У цьому випадку якщо виручка підприємства скоротиться менше ніж на величину цього показника, то підприємство буде одержувати прибуток, якщо більше - воно опиниться в збитку.

Приклад.

Таблиця 6.2. Звіт про прибутки і збитки підприємства "Нарус"

 

Всього, грн.

У %

Доход

200 000,0

100

Змінні витрати

150 000,0

75

Маржинальний доход

50 000,0

25

Постійні витрати

40 000,0

 

Чистий прибуток

10 000,0

 

Потрібно визначити маржинальний запас міцності в грошовому вираженні і в процентному відношенні

40000,0 7/ГЛЛЛЛ Точка беззбитковості, грн. — —0)2~5~ =    0000 грн.;

Маржинальний запас міцності, грн.: 200000,0 — 160000,0 — 40000,0 грн.;

•    „/   40000,0 ,лв/ Маржинальний запас міцності, в %:-= 20%.

200000,0