Тема 6. АНАЛІЗ ВЗАЄМОЗВ'ЯЗКУ ВИТРАТ, ОБСЯГУ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ПРИБУТКУ

Мета вивчення теми

Формування системи теоретичних знань та практичних навичок щодо аналізу витрат, динаміки обсягів виробництва та реалізації, доходу та прибутковості з метою формування інформаційної бази для прийняття короткострокових управлінський рішень.

План

6.1. Сутність методу "витрати — обсяг - прибуток".

6.2. Точка беззбиткової (поріг рентабельності).

6.3. Маржинальний запас міцності.

6.4. Операційний важіль.

6.5. Застосування методу "витрати — обсяг - прибуток" для визначення бажаного рівня обсягу реалізації і прибутку.