ТЕМА 5. СИСТЕМА ОБЛІКУ І КАЛЬКУЛЮВАННЯ ЗА НОРМАТИВНИМИ ВИТРАТАМИ.

Мета вивчення теми

Формування системи теоретичних знань та практичних навичок щодо сутності та використання системи обліку за нормативними витратами.

План

5.1 Значення системи обліку та калькулювання собівартості продукції за нормативними витратами.

5.2 Організація нормативного методу обліку витрат і калькулювання собівартості продукції.

5.3. Система «стандарт-кост» - особливості обліку витрат і калькулювання собівартості та переваги їх використання.

5.4 Контроль і оцінка результатів діяльності.