ТЕМА 3. СИСТЕМА ОБЛІКУ І КАЛЬКУЛЮВАННЯ ЗА ПОВНИМИ ВИТРАТАМИ

Мета вивчення теми

Формування системи теоретичних знань та набуття практичних навичок системи обліку та калькулювання собівартості окремих об'єктів за повними витратами.

План

3.1 Методи і принципи калькуляції.

3.2 . Класифікація методів обліку витрат і собівартості залежно від об 'єктів калькуляції.

3.2.1 1. Попроцесна калькуляція собівартості.

3.2.2 2. Позамовна калькуляція собівартості.

3.3. Облік і розподіл виробничих накладних витрат.