ТЕМА 2. КЛАСИФІКАЦІЯ І ПОВЕДІНКА ВИТРАТ

Мета вивчення теми

Дати визначення і проілюструвати об'єкт витрат, навчитися класифікувати витрати залежно від цілей і завдань, що стоять перед управлінським обліком, визначити особливості визначення розміру витрат діяльності на виробничих і торгових підприємствах. Визначити особливості розподілу витрат діяльності виходячи з тої мети, яка ставиться перед бухгалтером-аналітиком при розробці окремих управлінських рішень.

План

2.1 Основні принципи класифікацій витрат.

2.2 . Класифікація витрат за напрямами обліку.

2.2.1 Класифікація витрат для оцінки запасів і визначення фінансового результату.

2.2.2 Класифікація витрат на виробництво для оцінки запасів і визначення фінансового результату.

2.2.3 Класифікація витрат для здійснення процесу контролю і регулювання.

2.3 Порівняльний аналіз обліку витрат на промислових і торговельних підприємствах.