ЗМ 1. ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК: РУШІЙНІ СИЛИ ТА СТУПЕНІ

Тема 1.1. Вступ до економічної теорії.

Тема 1.2.Власність та її роль в економічному розвитку.

Тема 1.3. Економічна система: сутність та характеристика її основних типів.

Тема 1.4. Процес виробництва, його фактори та ефективність.

Тема 1.5. Економічні потреби та економічні інтереси, їх класифікація та

взаємозв'язок.

Тема 1.6. Основи економіки природокористування.