ЗМ 3. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ МАКРОЕКОНОМІКИ

Тема   3.1.   Макроекономічний   рівень   господарювання. Національне рахівництво.

Тема   3.2.   Макроекономічна   нестабільність:   зайнятість, безробіття, інфляція.

Тема  3.3.   Макроекономічний   аналіз:   сукупний   попит   та сукупна пропозиція.

Тема 3.4. Економічні функції держави. Економічне зростання.