ОСНОВНІ ОПОРНІ ПОНЯТТЯ ЗМІСТОВОГО МОДУЛЯ ( ЗМ 2.)

Абсолютно еластичний попит. Величина попиту. Величина пропозиції. Взаємодія попиту і пропозиції. Еластичний попит. Еластичність попиту. Еластичність попиту за доходом. Закон попиту. Закон пропозиції. Нееластичний попит. Одинична еластичність. Перехресна еластичність попиту. Попит. Пропозиція. Прямий коефіцієнт еластичності попиту за ціною. Ринкова пропозиція. Ринкова ціна. Ринковий попит. Цінова еластичність пропозиції.

Бюджетна лінія. Бюджетне обмеження. Виробничі можливості. Гранична корисність. Гранична норма заміщення (субституції). Економічний вибір. Економічні ресурси. Ефект доходу. Ефект заміщення. Загальна (сукупна) корисність. Карта байдужості. Корисність. Крива байдужості. Рівновага споживача (оптимальний вибір). Цінність блага.

Бухгалтерські витрати. Бухгалтерський прибуток. Виробнича функція. Довгостроковий період. Економічний прибуток. Загальний (валовий) доход. Загальний продукт. Закон спадної віддачі. Ізокванта. Ізокоста. Карта ізоквант. Короткостроковий період. Фірма. Ринкова пропозиція.

Диференціація продукції. Досконала конкуренція. Економічна рента. Земельна рента. Конкуренція. „Ламана" крива попиту. Лідерство за цінами Мінімальна ціна. Мінімальний прибуток. Монополістична конкуренція. Монополія. Монопольна ціна. Монопольна влада. Нецінова конкуренція. Не відновлювані ресурси. Номінальна процентна ставка. Олігополія. Оптимізація. Позичковий відсоток. Попит на фактори виробництва. Потенційна конкуренція. Прибуток. Проценти. Реальна процентна ставка. Ринки факторів в иробництва.

Ринкова структура. Рівновага (оптимум) виробника. Цінова дискримінація. Змішані блага. Зовнішні ефекти (екстерналії). Суспільні блага.