ЗМІСТ

Стор.

Вступ............................................................................ 4

1. Загальні відомості............................................................ 5

2. Графи електричних систем................................................. 10

3. Матриця інциденцій та її рівняння....................................... 13

4. Дерево графа.................................................................. 16

5. Матриця особливих контурів.............................................. 20

6. Матриця особливих перетинів............................................. 23

7. Топологічна матриця "контур-вітка"..................................... 27

8. Компонентні рівняння електричних систем............................ 31

9. Метод змінних стану......................................................... 34

10. Чисельні методи розв'язання рівнянь за методом змінних стану... 39

11. Стійкість чисельних методів інтегрування рівнянь стану............ 44

12. Системна матриця та її характеристичне рівняння..................... 51

13. Власні значення системної матриці........................................ 59

14. Стійкі методи інтегрування рівнянь динаміки........................ 70

15. Дискретні схеми зміщення................................................ 77

16. Матрична експонента та її застосування для розв' язання рівнянь стану............................................................................ 83

17. Розкладання Паде і його застосування для обчислення матричної експоненти. 88

18. Розрахунок усталених режимів електричних мереж.................. 92

Список літератури............................................................ 98