СХЕМА ПОБУДОВИ БУХГАЛТЕРІЇ ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ЗА ОРГАНІЗАЦІЙНОЮ ФОРМОЮ ЧАСТКОВОЇ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ