СХЕМА ПОБУДОВИ ЦЕНТРАЛІЗОВАНОЇ БУХГАЛТЕРІЇ ВІДДІЛУ КУЛЬТУРИ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

Відділ культури районної державної адміністрації

Головний бухгалтер

Централізована бухгалтерія районного відділу культури

Керівник групи

Керівник групи

Керівник групи

Керівник групи

Керівник групи

Група методики та

організації

Група обліку матеріальн их

цінностей

Група обліку фінансових цінностей

Група обліку розрахунко вих операцій

Група контролю і ревізії

Обліково-контрольні групи

Музеї, дитячі музичні школи, бібліотеки, виставкові зали району