БЮДЖЕТНІ УСТАНОВИ, ЯКІ НАДАЮТЬ ЗВІТ ПО ФОРМІ № 3 ТА 4

Види установ

Назва форми звіту

Органи державного управління, суди, прокуратура, науково-дослідні установи

Форма № 3-1 "Звіт про виконання плану по штатах і контингентам органів державного управління, судів і прокуратури, науково-дослідних установ"

Заклади підготовки (підвищення кваліфікації) кадрів

Форма № 3-2 "Звіт про виконання плану по штатах і контингентах закладів підготовки і підвищення кваліфікації кадрів". Складається окремо для державного замовлення і для коштів юридичних або фізичних осіб

Заклади охорони здоров'я

Форма № 3-4 "Звіт про виконання плану по штатах і контингентам закладів охорони здоров'я і соціального забезпечення"

Загальноосвітні школи, спеціальні школи, школи-інтернати

Форма № 3-5 "Звіт про виконання плану по штатах і контингентах по початковим, неповним середнім (дев'ятирічним) і середнім, вечірнім (змінним) заочним середнім загальноосвітнім школам, школам-інтернатам, спеціальним школам, школам — дитячим садкам, інтернатам при школах"

Дитячі дошкільні заклади

Форма № 3-дс "Звіт про зміст дитячих дошкільних закладів"

Вузи і науково-дослідні установи

Форма № 3-8 "Звіт про виконання плану підготовки наукових кадрів у вищих навчальних закладах і науково-дослідних установах"

Інші заклади

Форма № 3-19 "Звіт про виконання плану по штатам і контингентам інших закладів і заходів"

Форма № 4-1 "Звіт про надходження і використання спеціальних коштів"

При одержанні доходів від надання платних послуг, виконання робіт, реалізації продукції або при проведенні іншої діяльності і використанні таких коштів по цільовому призначенню відповідно до кошторису доходів і витрат установи

Форма № 4-2 "Звіт про надходження і використання сум за дорученнями"

Якщо установа одержує благодійні внески і пожертвування або кошти від юридичних, фізичних осіб і благодійних фондів для виконання окремих доручень. Повний перелік коштів, що вважаються отриманими установою на виконання окремих доручень, установлений наказом Міністерства фінансів України від 29 червня 2000 року № 146 " Про затвердження Переліку власних надходжень бюджетних установ і організацій" (див. газету " Все про бухгалтерський облік" № 66 за 2000 рік)

Форма № 4-3 "Звіт про депозитні суми"

Якщо на ім'я установи надходять кошти від фізичних або юридичних осіб для тимчасового збереження. Форма складається без розбивки по кодах економічної класифікації витрат

Форма № 4-4 "Звіт про рух інших власних надходжень""

Складається установами, що одержують кошти, що відносяться до інших власних надходжень. Перелік таких коштів визначений у розділі II наказу МФУ від 29.06.2000 р. № 146

Форма № 4-5 "Звіт про використання субвенцій, отриманих з інших бюджетів"

Складається у випадку, коли для забезпечення своєї діяльності бюджетна установа одержує субвенції — додаткові кошти з бюджетів інших рівнів

Форма № 4-6 "Звіт про надходження і використання інших доходів (спеціальний фонд)"

Складається установами, що одержують кошти, що відносяться до інших доходів спеціального фонду