ФОРМИ РІЧНОЇ ЗВІТНОСТІ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Форма річної звітності

Примітки

— № 1 "Баланс";

Складаються відповідно до Інструкції про порядок складання в 2000 році місячних звітів і квартального звіту установами й організаціями, основна діяльність яких здійснюється за рахунок коштів державного і/або місцевих бюджетів

— № 2 "Звіт про виконання кошторису доходів і витрат установами (загальний фонд)";

— № 2-валюта "Звіт про використання асигнувань із загального фонду по міжнародній діяльності України";

— № 4-1 "Звіт про надходження і використання спеціальних коштів";

— № 4-2 "Звіт про надходження і використання сум за дорученнями";

— № 4-3 "Звіт про депозитні суми";

— № 4-4 "Звіт про рух інших власних надходжень";

— № 4-5 "Звіт про використання субвенцій, отриманих з інших бюджетів";

— № 4-6 "Звіт про надходження і використання інших доходів (спеціальний фонд)";

— № 4-1-зведена "Зведений звіт про надходження і використання спеціальних коштів";

— № 4-4-зведена "Зведений звіт про рух інших власних надходжень";

— № 7 "Звіт про заборгованості бюджетних установ"

— № 3 "Звіт про виконання плану по штатах і контингентам";

— № 5 "Звіт про рух основних коштів";

— № 6 "Звіт про рух матеріальних цінностей";

— № 15 "Звіт про нестачі і розкрадання коштів і матеріальних цінностей у бюджетних установах";

— пояснювальна записка до річного фінансового звіту

— дані про наявність і рух необоротних активів установ, що знаходяться на Державному бюджеті України, за 201 рік; — довідка органу Державного казначейства України або установи банку про залишки коштів загального і спеціального фондів державного бюджету на реєстраційних (спеціальних реєстраційних) або поточних рахунках бюджетної установи за станом на 1 січня 201 року

Форми встановлені Інструкцією про порядок складання за 201 рік річних фінансових звітів установами й організаціями, що дістають кошти державного і/або місцевих бюджетів, затвердженої наказом ГКУ від 27.12.201 р. №