ПОРЯДОК НАДАННЯ ЗВЕДЕНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

Хто надає

Кому надає

Що надає

Термін надання

Центральні органи виконавчої влади й інших головних розпорядників бюджетних коштів

Державному казначейству і Рахунковій палаті

Зведену фінансову звітність про виконання кошторисів доходів і витрат розпорядниками бюджетних коштів

Не пізніше 1 березня

Органи місцевого

самоврядування, що

здійснюють

управління майном

підприємств

комунальної

власності

Відповідним місцевим органам виконавчої влади

Зведену фінансову звітність про використання бюджетних коштів

Не пізніше 25 лютого

Міністерства й інші центральні органи виконавчої влади

Мінекономіки і Мінфіну

Зведену фінансову звітність про фінансовий стан, результати діяльності і рух грошових коштів по всіх підприємствах, що відносяться до сфери їхнього управління, а також по господарчих товариствах, акції (частки, паї) яких знаходяться в державній власності

Не пізніше 15 квітня

Органи місцевого самоврядування

Відповідним місцевим органам виконавчої влади

Зведену фінансову звітність про фінансовий стан, результати діяльності і рух грошових коштів по всіх підприємствах комунальної власності, а також по господарчих товариствах, акції (частки, паї) яких знаходяться в комунальній власності

Не пізніше 10 березня