СТРУКТУРА ЗВІТУ ПРО ВИКОНАННЯ КОШТОРИСУ УСТАНОВ

Форма   №2м(д/м)    "Звіт про виконання кошторису установи"

Складається за кожною програмою у розрізі кодів економічної класифікації видатків

1

Затверджено кошторисом на рік

Вказується річна сума, яка затверджена кошторисом доходів і видатків, або сума уточненого призначення

2

План асигнувань на звітний період

Відображається накопичувальним підсумком з початку року тільки за кодами економічної класифікації видатків 1110 "Оплата праці працівників бюджетних установ", 1120 "Нарахування на заробітну плату", 1160 "Оплата комунальних послуг та енергоносіїв", 1340 "Поточні трансферти населенню" та 5000 "Інші видатки".

3

Ліміти асигнувань звітного періоду

Вказується скорочення (обмеження) видатків загального фонду, якщо воно буде прийняте

4

Залишок коштів на початок звітного року

Вказується сума на початок звітного року в розрізі кодів економічної класифікації видатків, при цьому загальна сума рядка "Всього по установі" повинна відповідати залишку за випискою з реєстраційного (поточного) рахунку на початок року

5

Надійшло коштів за звітний період

Вказується сума коштів в розрізі кодів економічної кла­сифікації видатків, яка фактично надійшла на ім'я уста­нови, за мінусом сум залишків коштів на реєстраційних (поточних)  рахунках,  що  були  не  використані та перераховані до бюджету

б

Касові видатки за звітний період

Вказується у розрізі кодів економічної класифікації. Це видатки, що проведені шляхом перерахування коштів з реєстраційних (поточних) рахунків, відкритих в органах Державного казначейства (установах банків) за будь-якими видами операцій. Видатки зменшуються на сум, що надійшли на реєстраційні (поточні) рахунки на відновлення касових видатків

7

Залишок коштів на кінець звітного періоду

Вказується сума на кінець звітного періоду в розрізі кодів економічної класифікації видатків