ОСНОВНІ СКЛАДОВІ ОРГАНІЗАЦІЇ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

бухгалтерського

Організація

 

Організація

технології

 

роботи

облікового

 

працівників-

процесу

 

обліковців

 

\_

/

 

 

Бухгалтер

 

-

ський

 

 

облік

 

_/

 

\

 

Організація

 

Організація

забезпечення

 

розвитку

бухгалтерськ

 

бухгалтерсько

ого обліку

 

го обліку

бухгалтерського

Система принципів бухгалтерського обліку України

Основоположні принципи бухгалтерського обліку та звітності