РЕЗУЛЬТАТИ ПРОВЕДЕННЯ ТОРГІВ (ТЕНДЕРІВ) НА ЗАКУПІВЛЮ ТОВАРІВ, РОБІТ, ПОСЛУГ ЗА ДЕРЖАВНІ КОШТИ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього процед

ур .

закупів

у тому числі за видами процедур закупівель

 

Код рядка

відкриті торги

торги з обмеже

двосту пеневі

запит цінових пропозиці й

(котирува нь)

закупівлі у одного постачаль

ника

 

 

ель

ною участю

торги

(виконавц я)

А

Б

1

2

3

4

5

6

1. ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТОРГІВ (ТЕНДЕРІВ)- штук

Всього проведено торгів (тендерів)

110

10

2

1

0

5

2

з них: — торги відмінені чи визнані такими, що не відбулися

112

1

0

0

0

1

0

Кількість учасників, які подали тендерні пропозиції для участі у торгах (тендерах)

120

40

7

4

0

27

2

з них: — кількість учасників— переможців

130

9

2

1

0

4

2

у тому числі: — вітчизняних

131

7

1

1

0

4

1

— іноземних

132

2

1

0

0

0

1

Кількість укладених договорів

140

9

2

1

0

4

2

з них: — з вітчизняними виробниками-переможцями

150

4

1

1

0

1

1

— з іноземними учасниками-переможцями

160

1

0

0

0

0

1

Всього отримано замовником скарг від учасників торгів (тендерів)

180

1

1

0

0

0

0

II. ВАРТІСНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТОРГІВ (ТЕНДЕРІВ)- тис. гривень

Загальна річна сума державних коштів, запланованих замовником для закупівлі товарів, робіт, послуг

200

2930,0

X

X

X

X

X

Загальна сума державних коштів, яку заявили у звітному періоді для закупівлі товарів, робіт, послуг

210

2925,4

2085,3

485,1

0,0

191,7

163,3

у тому числі за рахунок: — державного бюджету

211

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

— бюджету Автономної Республіки Крим

212

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

— місцевих бюджетів

213

2925,4

2085,3

485,1

0,0

191,7

163,3

— коштів Національного банку

214

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

— коштів Пенсійного фонду

215

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

— коштів фондів соціального

216

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

страхування

— коштів державних цільових фондів

217

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

— державних кредитних ресурсів

218

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Загальна сума державних коштів

 

 

 

 

 

 

 

за укладеними договорами у звітному періоді для закупівлі товарів, робіт, послуг

220

2524,4

1727,6

450,8

0,0

185,3

160,7

у тому числі: — товарів

221

1110,4

968,9

0,0

0,0

141,5

0,0

— робіт

222

1209,5 758,7

450,8

0,0

0,0

0,0

— послуг

223

204,5

0,0

0,0

0,0

43,8

160,7