ОБЛІК ПРОДУКТІВ ХАРЧУВАННЯ

Особливості обліку продуктів харчування

розрахунки за продукти харчування здійснюються, як правило, в порядку планових платежів

при надходженні продуктів харчування враховують не тільки кількісні, а й якісн і параметри

зберігання продуктів харчування потребує особливих умов (дотримання температурного режиму, термінів

облік продуктів харчування ведеться в коморах (на складах), харчоблоках і в бухгалтерії

окремо організується облік тари

ведеться контроль за закладанням продуктів у процесі приготування їжі та виходом готових страв згідно із

для відпуску продуктів харчування застосовують специфічні документи (меню-вимога, меню-розкладка)

для синтетичного обліку наявності та руху продуктів хар­чування призначений субрахунок № 232 «Продукти

Схема обліку продуктів харчування

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Книги (картки) складського обліку

 

 

Первинні прибуткові документи

 

 

Первинні видаткові документи

 

 

 

 

 

 

 

Накопичувальна відо­мість з надходження продуктів харчування

 

Сортова обо­ротна відомість

 

Накопичувальна відо­мість з витрачання продуктів харчування

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Книга "Жур-нал-Головна"

 

 

Мем оріальний ордер № 11

 

 

Меморіальний ордер № 12

 

 

запис---► звірка