ОБЛІК ЛІКУВАЛЬНИХ ЗАСОБІВ

наркотичних лікарських засобів; психотропних лікарських засобів; отруйних лікарських засобів; спирту етилового;

лікарських    засобів,    що мають властивість;

нових препаратів для проведення клінічних досліджень; ■ дефіцитних і дорогих лікувальних засобів; тари як порожньої, так і зайнятої лікувальними засобами.

одурманювальну

Схема обліку лікувальних засобів, що підлягають предметно-кількісному обліку

Накладні (вимоги) форма № 3.3, накладні № 16-АП

Книга обліку отруйних лікарських

засобів у відділеннях, кабінетах лікувально-профілактичних закладів

Книга обліку наркотичних лікарських

засобів у відділеннях і кабінетах, _форма № 60-АП_

Звіт про рух лікарських засобів, що підлягають предметно-кількісному обліку, форма № 2-МЗ

Схема обліку лікувальних засобів

Книга реєстрації рахунків, які надійшли до аптеки форма № 6-МЗ

Рахунки постачальника

Відомість виборки

витрачених лікувальних засобів форма № 1-МЗ

І

Книга предметно-кількісного обліку аптекарських за­пасів форма № 8-МЗ

Книга реєстрації рахунків, які надійшли до аптеки форма № 6-МЗ

І

Книга обліку протаксованих накладних (вимог) форма № 7-МЗ

Звіт аптеки про надходження і витрачання аптекарських

з апасів у грошовому вираженні форма № 11 -МЗ

Акт про зіпсовані цінності, що збе­рігаються в аптеці форма № 9-МЗ

Перелік лікувальних засобів, за якими ведеться