СХЕМА КІЛЬКІСНО-СУМАРНОГО (ПАРАЛЕЛЬНОГО) МЕТОДУ ОБЛІКУ ЗАПАСІВ

Первинні документи

+ записи звірка