ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ ЗАПАСІВ

Основні первинні документи

(наказ ДКУ № 130)

Акт приймання матеріалів форма № 3-1

 

Акт списання форма № 3-2

Накладна (вимога) форма № 3.3

Меню-вимога на відпуск продуктів харчування форми № 3.4 і 3.4а

Забірна картка