ОСНОВНІ БУХГАЛТЕРСЬКІ ПРОВЕДЕННЯ З ОБЛІКУ РЕЗУЛЬТАТІВ ВИКОНАННЯ КОШТОРИСУ

 

Кореспонденція

опер

Зміст операцій

рахунків

• ••

ацп

 

Дебет

Кредит

1

Списано отриманих за поточний рік асигнувань загального фонду

701

431

2

Списано отриманих за поточний рік доходів спеціального фондів:

 

 

 

— доходи за коштами, отриманими як плата за

711

432

 

послуги;

 

 

 

— доходи за іншими джерелами власних надходжень;

712

432

 

— доходи за іншими надходженнями спеціального

 

 

 

фонду;

713

432

 

— доходи за витратами майбутніх періодів

716

432

3

Списано доходи від реалізації продукції, виробів і виконаних робіт:

 

 

 

— реалізації виробів виробничих (навчальних)

721

432

 

майстерень;

— реалізації продукції підсобних сільських

722

432

 

господарств;

 

 

 

— реалізації НДР за договорами

723

432

4

Списано інші доходи бюджетних установ

741

432

5

Списано видатки поточного року, проведені за рахунок коштів загального фонду

431

801, 802

6

Списано видатки спеціального фонду:

 

 

 

— видатки за коштами, отриманими як плата за

432

811

 

послуги;

 

 

 

— видатки за іншими джерелами власних надходжень;

432

812

 

— видатки за іншими надходженнями спеціального

432

813

 

фонду

 

 

7

Списано вартість переоцінених запасів

441

431, 432

8

Списано нараховані курсові різниці:

 

 

 

— додатні

442

431, 432

 

— від'ємні

431, 432

442

9

Списано суми дебіторської заборгованості, термін позовної давності якої минув

431,432

363, 364

10

Списано суми кредиторської заборгованості, термін позовної давності якої минув

675

431, 432