ОСНОВНІ БУХГАЛТЕРСЬКІ ПРОВОДКИ З ОБЛІКУ ВИБУТТЯ НЕОБОРОТНИХ АКТИВІВ

№ опер ації

Зміст операцій

Кореспонденція

субрахунків Дебет Кредит

1

Безоплатно передано необоротні активи

131-133, 401

101-122

2

Уцінено необоротні активи під час реалізації

401, 131­133

101-122

3

Списано непридатні для використання (знищені, втрачені) необоротні активи за актами й інспекторськими свідоцтвами

401, 131­133

101-122

4

Оприбутковано матеріали, вузли та запасні частини отримані внаслідок розбирання необоротних активів, які підлягають списанню, і придбані:

— за рахунок загального фонду

— за рахунок спеціального фонду

' 231, 234, 238, 239 231, 234, 238, 239

701, 702 711-713

5

Продано установою будинки та споруди на суму коштів від реалізації, що підлягають передачі до бюджету

131, 401 364, 675, 811

103 642,711