НАРАХУВАННЯ ЗНОСУ

№ опер ації

Зміст операцій

Кореспонденція

рахунків Дебет Кредит

1

Нараховано знос на необоротні активи відповідно до встановлених норм

401

131-133

2

Списано витрачені на ремонт необоротних активів ремонтні матеріали, запасні частини, паливно-мастильні матеріали тощо

801, 811-813

234, 235, 238, 239

3

Нарахована заробітна плата працівникам за виконані ремонтні роботи з відрахуванням відповідних сум до Пенсійного та інших державних цільових фондів

801, 811— 813

661, 651— 654

4

Списано суми видатків з капітального ремонту необоротних активів, проведеного підрядною організацією

801, 811-813

364, 675

5

Прийняті від підрядної організації виконані роботи з реконструкції (модернізації необоротних активів) Водночас робиться інший запас

103-105, 113 801

401 631