ОСНОВНІ БУХГАЛТЕРСЬКІ ПРОВЕДЕННЯ З НАДХОДЖЕННЯ НЕОБОРОТНИХ АКТИВІВ

№ опер

Зміст операцій

Кореспонденція рахунків

ації

 

Дебет

Кредит

1

Придбано необоротні активи за рахунок коштів загального фонду:

 

 

 

— на первісну вартість (вартість придбання без ПДВ)

101-122

364, 675

 

Водночас на зазначену суму робиться інший запис

 

 

 

— на суму ПДВ

801, 802 801,802

401

364, 675

2

Придбано необоротні активи за рахунок коштів спеціального фонду:

 

 

 

— на первісну вартість (вартість придбання) без ПДВ

101-122

364, 675

 

Водночас на зазначену суму робиться інший запис

 

 

 

— на суму ПДВ:

811-813

401

 

— якщо ПДВ включено до податкового кредиту

641

364, 675

 

— якщо ПДВ не включено до податкового кредиту

811-813

364, 675

3

Безкоштовно отримано необоротні активи

101-122

364, 401,

 

Водночас робиться інший запис

812

131-133

4

Списано суми копійок з придбаних необоротних активів

801, 802, 811-813

364, 675

5

Оприбутковано необоротні активи, виготовлені

 

 

 

господарським способом:

104-119

821, 824,

 

на суму фактичної собівартості Водночас робиться інший запис

801, 811-813

825 401

6

Відображення суми за невведеними в експлуатацію об'єктами капітального будівництва

141-143

402