КЛАСИФІКАЦІЯ НЕОБОРОТНИХ АКТИВІВ

г

1-ша група

1) Будинки виробни­чо-господарського призначення, зайняті органами управлін­ня, соціально-куль­турними та іншими установами;

2) будинки, що пов­ністю чи переважно

призначені для про­живання;

3) водо гони, стадіо­ни, басейни, дороги,

мости, пам'ятники,

загорожі парків, скверів і громадсь­ких садів тощо;

4) лінії електропере­дач, трансмісії і пе­редачі енергії та для переміщення трубо­провод ами рідких і

газоподібних речо­вин до споживача,

спеціалізовані

споруди систем

зв'язку

2-га група

1) Вимірювальні прилади;

2) регулювальні

прилади та

пристрої;

3) лабораторне обладнання;

4) обчислювальн а техніка;

5) медичне

обладнання;

6) комп'ютерна

техніка;

7) інші машини і

обладнання

8) автотранс­порт і

запчастини до нього;

9) інструменти;

10) виробничий інвентар та

приладдя;

11) господарськ

ий інвентар;

12) інвентарна

тара

І

3-тя група

1) Силові машини

та обладнання;

2) робочі машини та обладнання;

3) рухомий склад залізничного,

водного,

повітряного,

гужового,

виробничого,

спортивного транспорту та

запасні частини

до нього (вартість за один комплект понад 500 грн);

4) робоча худоба;

5) багаторічні

насадження, що досягли

експлуатаційног о віку;

6) авторські та суміжні з ними

права;

7) інші немате­ріальні активи

Необоротні активи

1

1) Земельні ділянки та капітальні витрати

2)Будинки мистецтва

і споруди, які є унікальними пам'ятками архітектури та

3) Обладнання, експонати, зразки, діючі та недіючі моделі, монети та інші наочні посібники, що містяться в кабінетах і 'лабораторіях і використовуються з навчальною та науковою метою

Продуктивна та племінна худоба, службові собаки, декоративні піддослідні тварини

та

Багаторічні насадження, що не досягли експлуатаційного віку

Сценічно-постановні засоби

Документація з типового проектування

Фільмофонди

Експонати тваринного світу

Бібліотечні фонди

Музейні і художні цінності

Малоцінні необоротні матеріальні активи

Білизна, постільні речі, одяг та взуття

Природні ресурси

Тимчасові титульні споруди

Матеріали довготривалого використання для наукових потреб

Необоротні матеріальні активи спеціального призначення