СХЕМА РУХУ НОСІЇВ ОБЛІКОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ ЗА НАПРЯМКОМ "ОБЛІК ВИБУТТЯ НЕОБОРОТНИХ АКТИВІВ"

Меморіаль ний ордер № 9

Акт про списання ф. 0З-3

Акт про списання ф. 0З-7

Акт про списання ф. 0З-5

Інвентарні

картки ф. 0З-6, 8,9

Опис інвентарних карток

ф. 0З-10

Інвентарний список

ф. 0З-11

 

Оборотна відомість