ЗМІСТ

Вступ.................................................................................. 5

Основні складові організації бухгалтерського обліку...................... 8

Поле впливу базових основ організації бухгалтерського обліку

на її об'єкти................................................................................ 9

Схема побудови центральної бухгалтерії шпиталю........................ 10

Схема  побудови  централізованої  бухгалтерії  відділу культури

районної державної адміністрації.................................................... 10

Схема   побудови    бухгалтерії   вищого    навчального закладу

за організаційною формою часткової децентралізації........................... 11

Схема обліку за адаптованою до бухгалтерського обліку бюджетних

установ журнально-ордерною формою............................................. 11

Загальна схема забезпечення технології облікового процесу............ 12

Суб'єкти фінансово-господарських відносин бюджетних установ...... 12

Характеристика етапів бухгалтерського обліку через носії облікової

інформації................................................................................. 13

Класифікація організаційних регламентів з бухгалтерського обліку 13

Лінійна організаційна структура апарату центральної бухгалтерії

медичного закладу....................................................................... 14

Схема лінійно-штатного типу організаційної структури бухгалтерії

вищого навчального закладу.......................................................... 14

Система керівництва бухгалтерським обліком бюджетних установ в

Україні...................................................................................... 15

Взаємозв'язок доходів, видатків та витрат бюджетних установ......... 16

Схема руху облікової інформації за напрямком "Облік асигнувань"... 16

Господарські засоби установи................................................... 17

Класифікація господарських засобів за джерелами......................... 17

Баланс і план рахунків для виконання кошторису.......................... 18

Класифікація власних доходів бюджетних   установ відповідно до

побудови плану рахунків бухгалтерського обліку............................... 19

Рух інформації у процесі проектування, розгляду та затвердження

кошторисів розпорядників коштів................................................... 20

Схема руху облікової інформації за напрямом   обліку грошових

коштів на поточних, реєстраційних рахунках..................................... 21

Рух облікової інформації з обліку затрат...................................... 21

Схема руху облікової інформації за напрямком "Облік доходів

спеціального фонду".................................................................... 21

Загальна схема руху облікової інформації щодо обліку видатків

установи.................................................................................... 22

Схема зв' язку робочої класифікації видатків   бюджетних установ

із процесом управління бюджетними установами............................... 22

Взаємозв'язок рівнів управління організаційної структури.............. 23

Схема оподаткування доходів працівників бюджетних установ........ 24

Схема  організації  виплати  заробітної  плати  через банкомати

за допомогою дебетових пластикових карток..................................... 24

Схема облікового процесу нарахування заробітної плати................ 25

Схема облікового процесу утримань із заробітної плати................. 25

Схема підвищення посадових окладів установи............................. 26

Схема доплат і надбавок.......................................................... 26

Класифікація необоротних активів бюджетних установ.................. 27

Рух облікової інформації у процесі обліку зносу........................... 28

Схема руху носіїв облікової інформації за напрямком "Облік вибуття

необоротних активів"................................................................... 28

Класифікація необоротних активів за групами зносу...................... 29

Основні бухгалтерські проведення з надходження необоротних

активів...................................................................................... 30

Терміни проведення інвентаризації необоротних активів................ 30

Нарахування зносу................................................................. 31

Основні бухгалтерські проводки з обліку вибуття необоротних

активів...................................................................................... 31

Основні бухгалтерські проведення з обліку результатів виконання

кошторису................................................................................. 32

Схема руху облікової інформації про надходження матеріальних

запасів....................................................................................... 33

Організація обліку запасів........................................................ 33

Облік лікувальних засобів........................................................ 35

Облік матеріальних цінностей................................................... 36

Облік продуктів харчування..................................................... 37

Результати проведення торгів (тендерів) на закупівлю товарів, робіт,

послуг за державні кошти.............................................................. 38

Закупівля товарів, робіт та послуг за державні кошти..................... 39

Схема подання звітів бюджетними установами............................... 40

Порядок надання річної звітності............................................... 41

Форми річної звітності............................................................ 42

Бюджетні установи, які надають звіт по формі № 3 та 4.................. 43

Бухгалтерські документи, регістри синтетичного і аналітичного

обліку, фінансової звітності........................................................... 44

Структура плану рахунків з обліку місцевих бюджетів................... 44

Розмежування   видатків   та   розрахунок   дотацій вирівнювання

місцевого бюджету...................................................................... 45

Тести для самоперевірки......................................................... 46

Список рекомендованої літератури............................................. 57