ЗАГАЛЬНА СХЕМА РУХУ ОБЛІКОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ ЩОДО ОБЛІКУ ВИДАТКІВ УСТАНОВИ

Видатки установи

 

Касові

І 1

Фактичні

 

Платіжні документи, за якими здійснюється вибірка коштів з реєстраційних, особових, поточних

рахунків

Виписка органу Державного казначейства установи банку

Картка аналітичного обліку касових

І

Меморіальний ордер № 2

Первинні документи, що є підставою для понесення фактичних видатків установи

Меморіальні ордери № 4, 5, 6, 8, 12, 13

Картка аналітичного обліку фактичних видатків

Звіт про виконання кошторису