РУХ ІНФОРМАЦІЇ У ПРОЦЕСІ ПРОЕКТУВАННЯ, РОЗГЛЯДУ ТА ЗАТВЕРДЖЕННЯ КОШТОРИСІВ РОЗПОРЯДНИКІВ КОШТІВ

Мінфін України

РК

Дані бухгал­терського обліку

Заплановані заходи з вико­нання основ­них функцій

Заплановані

заходи із за­лучення кош­тів

спеціального

Проект кошторису

Уточнений

проект кошторису

План

асигнувань

Кошторис та план

асигнувань

ГРК

Граничні обсяги

видатків на РК, установлені

нормативи

Зведений

Бюджетний

проект

запит

кошторису

 

Лімітні довідки

по РК

Уточнені проекти ^ зведеного кошторису і плану асигнувань

Зведений кошторис і

план асигнувань ГРК

Граничні обсяги видатків

загального

фонду для ГРК

Лімітна довідка по ГРК, сформована на

основі показників затвердженого Державного бюджету

Річний розпис асигнувань бюджету та помісячний

розклад асигнувань

фонду Держбюджету

Державне казначейство

Витяги з річ­ного розпису

та помісячних розписів