КЛАСИФІКАЦІЯ ВЛАСНИХ ДОХОДІВ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ ВІДПОВІДНО ДО ПОБУДОВИ ПЛАНУ РАХУНКІВ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

 

Доходи за коштами, отриманими як плата за

Реалізація виробів з виробничих (навчальних)

Доходи за іншими джерелами власних надходжень бюджетних установ

Реалізація продукції підсобних (навчальних) сільських господарств

Доходи за іншими надходженнями спеціального

Реалізація науково-дослідних робіт за договорами

Кошти батьків за надані послуги