ГОСПОДАРСЬКІ ЗАСОБИ УСТАНОВИ

Класифікація господарських засобів бюджетних установ за складом і розміщенням

Господарські засоби устано ви

Необоротні активи

Класифікація господарських засобів за джерелами їх утворення та призначенням

Господарські засоби установи

 

Джерела позикових коштів