СИСТЕМА КЕРІВНИЦТВА БУХГАЛТЕРСЬКИМ ОБЛІКОМ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ В УКРАЇНІ

1-й рівень регламентації

Кабінет Міністрів України

Державний комітет статистики України

Міністерство фінансів України

Державна податкова адміністрація України

Загальне керівництво вітчизняного системного бухгалтерського обліку

2-й рівень

Керівництво підсистемного

 

регламентації

бухгалтерського обліку в

->

 

бюджетних установах

 

Державне казначейство

Галузеві міністерства

Відомства та управління

3-й рівень

Керівництво обліковим

 

регламентації

процесом установи

->

Керівник та головний бухгалтер установи