КЛАСИФІКАЦІЯ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ РЕГЛАМЕНТІВ З БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

—> —>

За обов'язковістю застосування

—>

 

обов'язкові для застосування

—>

рекомендовані до застосування

За обсягом охоплення

 

індивідуальні

 

загальні

 

 

 

застосовувані в обліковому процесі

—>

 

—>

застосовувані в організації технології бухгалтерського обліку

За об єктом впливу

застосовувані в організації роботи облікових працівників

 

застосовувані в організації розвитку бухгалтерського обліку

—>

За полем розробки

 

ті, що їх готують і доводять до установи ззовні директивні органи

 

 

 

ті, що їх формують у межах установи

ЛІНІЙНА ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА АПАРАТУ ЦЕНТРАЛЬНОЇ БУХГАЛТЕРІЇ МЕДИЧНОГО ЗАКЛАДУ

Головний бухгалтер

СХЕМА ЛІНІЙНО-ШТАТНОГО ТИПУ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ

СТРУКТУРИ БУХГАЛТЕРІЇ ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

Головний бухгалтер

Розрахунковий сектор