СУБ'ЄКТИ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКИХ ВІДНОСИН БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ

Розпорядники коштів вищого та нижчого рівнів

Соціальні позабюджетні фонди

Органи Державного казначейства