ЗАГАЛЬНА СХЕМА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ОБЛІКОВОГО ПРОЦЕСУ

технологічного

Процес бухгалтерсько го обліку

Методологічне

технологічного