Розділ 9. НЕЛЕГАЛЬНА МІГРАЦІЯ ТА ТОРГІВЛЯ ЛЮДЬМИ ЯК СУСПІЛЬНИЙ ФЕНОМЕН ТА ОБ’ЄКТИ ПРАКТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ