КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ

1. Охарактеризуйте сутність примусового переселення в СРСР та його наслідки.

2. Назвіть та охарактеризуйте явища, притаманні насильницькому пе­реселенню.

3. Що таке геноцид та які його руйнівні наслідки?

4. З’ясуйте, що являє собою сучасний расизм, треайбалізм та ксенофобія.

5. Назвіть ознаки переслідування, насильницьких дій.

6. У чому полягає витіснення мігрантів?

7. Що таке дискримінація?

8. У чому полягає злочинна діяльність у світі стосовно міграційної сфери?

9. Назвіть види конфронтаційних проявів в екононаціональній сфері.

10. Які поняття притаманні міграційній конфліктології?

11. Назвіть декларації, конвенції та інші міжнародні документи, спря­мовані на подолання конфліктів у міграційній сфері.

12. Охарактеризуйте сутність такого явища, як «міжобщинні відноси­ни», особливо в країнах Європи та СНД, надайте характеристику міжетнічних конфліктів.

13. У чому полягають елементи політики міжобщинних відносин?

14. Визначіть сутність концепції міжнародної безпеки, гуманітарного втручання та постконфліктного миробудівництва.