КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ

1. У чому полягають конфліктологічні аспекти переміщення населення в СНД?

2. Якими є особливості переміщення населення в країнах СНД?

3. Проаналізуйте хід та наслідки Конференції країн СНД з проблем біженців.

4. Визначте пріоритети країн СНД стосовно кожної держави.

5. Що являє собою Програма дій країн СНД щодо добровільної репатріа­ції біженців?

6. Чи існують субрегіональні національні програми УВКБ та МОМ?

7. Що таке міграційна політика?

8. Вкажіть на особливості імміграції в країнах СНД та Балтії.

9. Що відбувалося після року дії Конференції СНД з проблем міграції?

10. Якою є конфронтаційна ситуація в країнах СНД?