КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ

1. У чому полягає свобода пересування людей? Якими є підходи ОБСЄ?

2. Назвіть угоди в рамках ЄЄ стосовно міграційних проблем.

3. У чому полягає спрямованість європейського міграційного законо­давства?

4. Розкрийте сутність Європейської соціальної хартії.

5. Розкрийте специфіку управління міграційними процесами в країнах Європи.

6. У чому особливості врегулювання проблем трудової міграції?

7. У чому виявляється захист біженців у Західній Європі?

8. Що таке альтернатива внутрішнього переміщення?

9. Охарактеризуйте діяльність Комісії з імміграційних апеляцій Вели­кої Британії.