Розділ 5. ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД РОЗВ’ЯЗАННЯ МІГРАЦІЙНИХ ПРОБЛЕМ