ЗМІСТ

Міжнародне міграційне право як галузь юридичної науки

(Замість передмови)   7

Координуюча функція і принципи міжнародного міграційного права 7

Предмет міжнародного міграційного права, об’єкт та норми    10

Термінологія міжнародного міграційного права  11

Міграційний процес і соціальна структура 14

Актуальність вивчення міграційного права 15

Стан наукового розроблення проблеми. Завдання 20

Розділ 1. Міжнародне міграційне право як навчальна дисципліна    27

1.1. Мета і завдання курсу 28

1.2. Вимоги до знань і навичок 29

1.3. Об’єкт вивчення  31

1.4. Робочий план     31

1.5. Плани лекцій     32

1.6. Плани семінарських занять 37

1.7. Тематика курсових (контрольних) робіт,

рефератів та доповідей    52

Розділ 2. Міграційні процеси у сучасному світі:

класифікація міграції та мігрантів  55

2.1. Міграція: сутність, види  56

2.2. Міграція як різновид соціальної мобільності населення  58

2.3. Міжнародна міграція: історія та сутність 59

2.4. Класифікація міграцій 67

2.5. Класифікація мігрантів    73

2.6. Типологія міграцій   75

2.7. Міжнародно-правові документи   83

2.8. Міграція: категорії  87

2.9. Міграційні потоки: сутність, різновиди   98

2.10. Міграція нелегальна (досвід окремих країн)  103

2.11. Вимірювання стану і перспектив міграцій 112

Контрольні запитання та завдання    116

Розділ 3. Соціально-правове регулювання міграції,

управління міграційними процесами, програми, суб’єкти  117

3.1. Соціальне регулювання міграції 118

3.2. Управлінський підхід до проблеми    119

3.3. Еміграція та імміграція   125

3.4. Міграційна політика:

чинники, етапи, інструменти    129

3.5. Міграційні програми  133

3.6. Суб’єкти міграційного права    1 36

3.7. Міжнародна організація з питань міграції 144

3.8. Антидискримінаційна політика

як принцип захисту мігрантів   157

3.9. Міграційний досвід СІЛА   167

3.10. Міграційний досвід Канади

та проект по країнам Центральної Америки 171

3.11. Міграційний контроль 172

Контрольні запитання та завдання    174

Розділ 4. Права мігрантів та біженців

у контексті самоствердження особистості  175

4.1. Міжнародні норми міграції

та міжнародно-правові документи 176

4.2. Поняття «біженець». Класифікація біженців    181

4.3. Біженці та права людини   195

4.4. Право на притулок    213

4.5. Захист і розселення біженців   215

Контрольні запитання та завдання    232

Розділ 5. Європейський досвід розв’язання

міграційних проблем   233

5.1. Загальні засади  234

5.2. Правове регулювання міграційних потоків  237

5.3. ІПенгенська угода    237

5.4. Маастрихтська угода  241

5.5. Міграційне законодавство Європи     243

5.6. Міжнародна міграція та Європа  249

5.7. Захист біженців у Західній Європі   256

Контрольні запитання та завдання    260

Розділ 6. Міграційна ситуація

та міграційна політика в Європі 261

6.1. Міграційний досвід європейських країн

і імміграційне законодавство   262

6.2. Працевлаштування в окремих європейських країнах   269

Розділ 7. Пріоритети країн СНД. Програма дій  273

7.1. Вступні зауваження   274

7.2. Доповідь Керівної групи   284

7.3. Доповідь окремих країн СНД 285

7.4. Механізм проведення подальших заходів    290

7.5. Програми по країнам СНД   292

7.6. Пріоритети країн СНД 297

7.7. Програма дій країн СНД щодо добровільної репатріації біженців та осіб, що перебувають у ситуації, схожій з ситуацією біженців 308

7.8. Програма дій країн СНД щодо недобровільного

переміщення населення 314

7.9. Декларація Конференції по країнах СНД    317

7.10. Регіональні та субрегіональні міграційні програми 323

7.11. Особливості міграційної політики в країнах СНД   333

7.12. Міграційні процеси в країнах Балтії     340

7.13. Міграційні процеси в Україні та Молдові 343

7.14. Імміграція у країнах СНД 350

7.15. Іноземці у країнах СНД та Балтії   355

7.16. Біженці у країнах СНД    373

7.17. Вимушені мігранти   382

7.18. Конференція країн СНД з проблем міграції (один рік потому ).. 389 Контрольні запитання та завдання  392

Розділ 8. Конфліктологічні аспекти міграційних процесів 393

8.1. Переміщення населення (конфліктологічний потенціал)    394

8.2. Геноцид, расизм та трайбалізм  411

8.3. Переслідування, ксенофобія та насильство 418

8.4. Контрабанда та організована злочинність  433

8.5. Етнокультурні аспекти конфліктологічних процесів  438

8.6. Міграційні стереотипи як джерела конфліктогенності 447

8.7. Міжнародно-правові інструменти подолання конфліктності... 454

8.8. Міжнародні організації    473

8.9. Європейський досвід врегулювання міжобщинних відносин  479

8.10. Міжетнічні (міжрегіональні) конфлікти, стадії подолання.... 488

8.11. Концепція міжнародної безпеки 507

Контрольні запитання та завдання    510

Розділ 9. Нелегальна міграція та торгівля людьми

як суспільний феномен та об’єкти практичної діяльності 511

9.1. Міжнародна міграція як родове поняття    512

9.2. «Біле рабство» у контексті організованої злочинності   514

9.3. Торгівля людьми: визначення    516

9.4. Контрабанда людьми та права людини  518

9.5. Міжнародно-правові засади протидії торгівлі людьми 520

Висновки    529

Додатки 533

Міжнародно-правові документи   534

1. Нелегальна переправка мігрантів: огляд МОМ 534

2. Глобальна програма боротьби з незаконною міграцією

і торгівлею людьми    549

Документи Ради Європи 560

1. Оглядова Конференція ОБСЄ   560

2. Торгівля людьми та контрабандне перевезення мігрантів

як форма міжнародного бізнесу  578

3. Легальна та нелегальна міграція у країнах Центральної та Східної Європи    604

4. Рекомендації Будапештського процесу   611

5. БДІПЛ. Керівні принципи з перегляду законодавства

проти торгівлі людьми 625