Розділ 3. СОЦІАЛЬНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ МІГРАЦІЇ, УПРАВЛІННЯ МІГРАЦІЙНИМИ ПРОЦЕСАМИ, ПРОГРАМИ, СУБ’ЄКТИ