КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ

1. Визначте поняття «міграція», охарактеризуйте види її класифікації.

2. Охарактеризуйте сутність міжнародної міграції, її історію, типи, при­чини.

3. Дайте визначення міграційного простору та міграційного процесу.

4. Назвіть класифікаційні різновиди мігрантів.

5. Що вкладається у поняття «трудящий-мігрант», які є міжнародн' норми регулювання трудової міграції?

6. Як можна охарактеризувати міграційні потоки?

7. У чому полягають особливості нелегальної міграції та нелегальног переправлення мігрантів, контрабанди мігрантів?

8. Як вимірюється стан і перспективи міграції, що є їх показниками?