КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ

1. Що об’єднує нелегальну міграцію та торгівлю людьми?

2. Розгляньте проблему торгівлі людьми у контексті організованої зло­чинності?

3. Яке визначення можете надати поняттю «торгівля людьми»?

4. Визначте поняття «торгівля людьми» та її ознаки.

5. В чому полягають права людини - жертви торгівлі людьми?

6. Якими є міжнародні норми протидії торгівлі людьми?