Вступ

Творець системи — це в ’язень, який має зазіхання освітлювати світ лампою зі своєї темниці

П. Буаст

Роблячи спробу системного осмислення соціального управління взагалі і управління в органах внутрішніх справ зокрема, ми виходили з необхідності їх систематичного висвітлення з позицій системної ме­тодології. Стверджуючи про перспективу розвитку теорії управління в органах внутрішніх справ, слід справедливо відмітити, що на сторінках багатьох досліджень з даної тематики явно недостатньо представлений аналіз власне системних досліджень, зокрема тектології, кібернетики, синергетики1.1 в даному контексті важливим резервом для формування дійсно теорії управління в органах внутрішніх справ як несуперечливої, логічної ієрархічної системи знань про об’єкт, є подальші дослідження системних уявлень.

1 Основы управления в органах внутренних дел. Учебное пособие./ Под ред. А.П.Коренева. - М.: МВШМ МВД СССР, 988. - 274 с.; Теория управления в сфере правоохранительной деятельности / Под ред. В.Д. Малкова. - М.: Академия МВД СССР, 1990. - 324 с.; Организация управления горрайорганами внутренних дел. Курс лекций./ Под ред. А.П. Ипакяна и В.А. Малюткина. - М.: Академия МВД СССР, 1990. - 245 с.; Бандурка О.М. Управління в органах внутрішніх справ України. Підручник. Вид. Університету внутрішніх справ. - X., 1999.; Плішкін В.М. Теорія управління органами внутрішніх справ: Підручник. - К., НАВСУ, 1999. - 702 с.

Проведення системних досліджень є однією з характерних ознак усвідомлення системності сучасних проблем і готовності їх розв’язувати із застосуванням знань як історичних передумов, основних теоретичних напрямів, так і новітніх напрямів системних досліджень.