Вступ

У всіх вищих галузях знання найбільшу складність становить не відкриття фактів, а відкриття вірного методу, згідно з яким закони і факти можуть бути встановлені

Г. Бокль

Серед складових механізму управління досить важливе місце по­сідають методи управління, за допомогою яких реалізуються функції управління. Ефективність управління соціальними системами, діяль­ністю органів, підприємств, установ, служб і підрозділів багато в чому залежить від правильного сполучення методів, які використовуються в його процесі. Для цього потрібне глибоке розуміння сутності методу управління.