Вступ

Невірний принцип — це погані дріжджі, які навіть у малій кількості марнують усе тісто

II.    Бейль

Аналіз принципів соціального управління нерозривно пов’язаний з аналізом законів та закономірностей розвитку суспільства в цілому та його окремих систем. Процеси демократизації, які здійснюються в на­шому суспільстві в теперішній час, породжують багато матеріалів щодо переосмислення вузлових питань сучасності. Найбільш важливими се­ред них є проблеми розвитку суспільних відносин форм власності та розподілу продуктів праці, механізму господарювання та управління.