Вступ

Той, хто вчинив, нехай несе наслідки справ сво'іх

Есхіл

Центральною не лише серед функцій управління, а й у системі ка­тегорій науки управління є «організація». Навколо неї групуються інші важливі категорії, створюючи теоретичну основу науки менеджменту.

Наприкінці XX століття між вченими точилися дискусії щодо співвід­ношення даних понять: одна група вчених стверджувала, що організація, є більш ширшим поняттям, інша — навпаки. Нині в управлінській пара­дигмі панує думка, що організація все ж таки становить собою функцію управління, а отже є більш вузьким за управління поняттям. Даної думки дотримується і авторський колектив цієї роботи. Втім, зважаючи на значу­щість даної функції, ми вирішили присвятити окрему увагу її розгляду.