Вступ

Вірний шлях такий: засвой те, що зробили твої попередники, і крокуй далі.

Л.М. Толстой

Поняття «функція» пов’язана з діяльністю, обов’язком, роботою. Використання цього терміну щодо управління, характеризує саме цю ді­яльність, її окремі види та напрямки. Функції становлять також елемент механізму управління, тому очевидним є їх детальний розгляд, окрес­лення поняття, змісту та основних видів.